GCC  પરીક્ષા 2013નાં રીજલ્ટ માટે અહિં ક્લિક કરો.
અહીં જાહેર કરવામાં આવેલ પરીક્ષાઓનું જાહેરનામું (NOTIFICATION) ડાઉનલોડ કરી વાંચીને તે પ્રમાણે ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત કરવી.
No Exam Name EXAM NOTIFICATION Fee Form Last date ApplyPrivacy Policy   Terms & Condition   Refund & Cancelation